top of page
Lennar Imandt_psychotherapeut.jpeg

Lennar Imandt

Empathisch . Zonder oordeel . Vertrouwen . Positief . Ziet perspectief . Biedt overzicht . Zoekt naar verbanden . Helikopterview . Humor en lichtheid.

Mijn visie

Tijdens mijn opleiding tot psychiatrisch verpleegkundige in 1979 kwam ik in aanraking met het gedachtegoed van Rogers, mede-grondlegger van de humanistische en client-centered therapy. Geen idee destijds waarom hij mij zo aansprak; van hulpverlening, visies en grondhouding had ik nog weinig ervaring en kennis. Totdat ik begreep wat hij bedoelde met congruent gedrag, het ontwikkelen van een samenhangend mensbeeld en waarom ‘de ander’ zo belangrijk is voor iedereen die zich wil ontwikkelen naar eigen aanleg en aard. Niet alleen voor patiënten of cliënten maar voor ieder mens.

 

Hulpverlening kan helpen een verstoord proces van ontwikkeling weer terug in balans te brengen, mits de therapeut aan een aantal voorwaarden voldoet: echtheid van de therapeut in relatie tot de cliënt, onvoorwaardelijke acceptatie van de cliënt en empathie. Rogers ziet psychotherapie vooral als een waarachtige en betrokken ontmoeting van twee mensen. Van Harry Stack Sullivan, verre voorganger van Rogers, komt de uitspraak: “We are all much more human than otherwise”. Met andere woorden: iedereen heeft problemen en is soms kwetsbaar, ook de hulpverlener. Alleen een cliënt heeft ze kwantitatief meer, het is niet zozeer (om)dat de cliënt ‘ziek’ is.

 

De psychotherapeutische opleiding Interactionele Vormgeving aan de Educatieve Academie bood de perfecte synthese voor mij van westers evidence based denken en ‘oosters’ ervaringsgericht benaderen. Ook hier is de grondhouding van de therapeut van eminent belang. Een nieuwsgierige, onderzoekende en accepterende houding, een houding van ‘niet-weten’ en daar vertrouwen in hebben.

 

Het is hierbij altijd zoeken naar de balans tussen veiligheid en structuur, de kom of het zwaard hanteren. Doordat alles betekenisvol is, is de vorm die geuit wordt, je gedrag, een aanleiding om het over het onderliggende te hebben. Hiermee bedoel ik je authenticiteit, je essentie, wie je ten diepste was en altijd bent. Als er al iets is van een onveranderlijke kern...

Binnen I.V. (Interactionele Vormgeving) werk ik op basis van verschillende technieken en methoden. Ik sluit aan bij waar je ingang is en waar je verlangen ligt. Denk je te veel, word je overspoeld door emoties of handel je te snel zonder te denken? Ik help je hier een balans in te vinden zodat je vanuit je authentieke zelf kan leven, in verbinding met je diepste wezen en met anderen. I.V. combineert evidence based behandelingen met oosterse wijsheid.

 

Je komt de balans tegen in alles wat zich voordoet in de werkelijkheid, het is de verbinding tussen de schijnbare (innerlijke) tegenstellingen. Het een sluit het ander niet uit, hierdoor ontstaat alleen dualiteit die belemmert. Licht kan er alleen maar zijn als er duisternis is, mannelijk alleen als er ook vrouwelijk is. Hoofd en hart. Het is 'en-en' in plaats van 'of-of'.

 

Ik gebruik hiervoor technieken uit o.a. cognitieve gedragstherapie, gestalttherapie, lichaamsgerichte therapie, mindfulness, systeemdenken (opstellingen), acceptance and commitment therapy, contextuele therapie, creatieve werkvormen, EMDR, EFT. Altijd met mildheid en compassie, om zo voor jezelf energie vrij te maken die leidt tot het doel dat je wilt bereiken.

 

IV-therapie is gebaande paden verlaten, we treden uit datgene wat ‘men’ van ons verwacht. Je bent je eigen gids. Geluk en succes worden niet beloofd. Wel aandachtige aanwezigheid, inzicht, steun en humor. Hopelijk draagt dit bij tot weer zin in (het) leven hebben. Dat is de werkelijkheid, die zich vlak voor je neus bevindt. Dat is wat er is.

Lennar Imandt.webp
Vage mensen vermenging

Wat is Interactionele Vormgeving?

Interactionele Vormgeving (I.V.) is een nieuwe vorm van psychotherapie ontwikkeld door de Educatieve Academie te Berchem-Antwerpen.

Vertrekkend vanuit een integratieve, integrale en eclectische visie, worden verschillende therapeutische stromingen in interactie gebracht tot een nieuw model. In het nieuwe geheel dat I.V. vormt, bevruchten, verdiepen en verrijken de oorspronkelijke vormen elkaar zonder hun eigenheid te verliezen. Elke stroming is een mogelijkheid die kan bijdragen tot een ruimere werkelijkheid.

I.V. heeft haar wortels in de humanistische psychologie (persoonsgerichte en experiëntiële benadering) en de systeemtheorie en wordt onder andere gevoed door de Jungiaanse analytische psychologie, de Cognitieve Gedragstherapie, de Gestalttherapie, de Psychosynthese, Bio-energetica, NLP, en de contextuele benadering.

I.V. integreert het experiëntiële met systemische elementen, een lichaamsgerichte benadering met gesprekstherapie en heeft oog voor de mens in ontwikkeling en voor diens existentiële en spirituele dimensie.

 

Interactionele Vormgeving is niet alleen een belangrijk therapeutisch instrument voor cliënten met een directe hulpvraag, het is tevens geschikt voor wie behoefte heeft aan persoonlijke groei, transformatie en relatiebekwaamheid. Het bevat de mogelijkheid onszelf te leren kennen in al onze dimensies en helpt ons weer in verbinding te treden.

De I.V.-therapeut sluit aan bij een meersporenbeleid en weet de cliënt en zijn hulpvraag vanuit diverse richtingen te benaderen zonder dogmatisch vast te houden aan één zienswijze. Hij/zij gebruikt methodes uit de verschillende stromingen en weet te motiveren waarom hij voor een welbepaalde interventie kiest. Centraal staat de uniciteit van zowel de cliënt als therapeut. Samen zoeken en bepalen ze de doelstelling van de therapie en de meest geschikte wegen om dit te bereiken.

Ruimte en vertrouwen geven aan de cliënt is een basisattitude van de I.V.–therapeut. De grondhouding en de therapeutische werkalliantie is de bedding van deze integratieve psychotherapie.

IV

Tijdlijn

1979 - 1987

1987 - 1995

1995 - 2010

2010 - heden

Psychiatrisch verpleegkundige

Casemanager/ SPV

Re-integratiecoach en hoofd P & O in non-profit organisatie

Psycho / Sociaal therapeut (NL) en psychotherapie (BE)

Burnout

Vanuit deze basis benader ik jou ook als mens met klachten van burn-out. Jij bent niet je burn-out maar veel meer. Dit veel meer is helaas ondergesneeuwd en je bent al (veel te) lang bezig met overleven, in plaats van leven. En dat moest ook, anders hield je het niet vol.

Samen gaan we naar manieren zoeken om weer met die interesses die je had, die hobby’s, die zaken die je vooral energie geven in contact te komen. Door daar gericht tijd en aandacht aan te besteden en ruimte voor te maken in je dagelijkse leven. Je doet sommige dingen misschien niet zo handig en dat kun je veranderen, maar wie je ten diepste bent is wie je bent, en dat is oké!

Luie ochtend
bottom of page